Giáo viên cần chuẩn bị gì cho các nhà lãnh đạo ma thuật
Lớp chuẩn bị sinh viên?

 

BƯỚC 1

Truy cập trang nội dung bài học

Vietnamese Skill Island Lesson Page

Trang bài học Đảo Sọ Việt Nam

English Skull Island Lesson Page

Trang bài học Đảo Skull English

BƯỚC 2

Giáo viên nên xem xét tổng quan về học tập và tổng quan về bài học của giáo viên trong
Ghi chú của giáo viên Việt Nam hoặc trong các ghi chú của giáo viên tiếng Anh

Vietnamese Teachers Notes

Giáo viên Việt Nam ghi chú

English Teachers Notes

Ghi chú giáo viên tiếng Anh

BƯỚC 3

Giáo viên cũng nên làm quen với các tài liệu cần thiết cho bài học về
- Việt Nam: Trang 14 và 15 về người thuyết trình Việt Nam và tờ trình điều khiển máy tính
- Tiếng Anh: Trang 34 và 35 trên người thuyết trình tiếng Anh và bảng điều khiển máy tính.

Vietnamese Presenters and Computer Driver Sheets

Người thuyết trình và máy tính Việt Nam
Tấm trình điều khiển

 English Presenters and Computer Driver Sheets

Người thuyết trình tiếng Anh và bảng điều
khiển máy tính

BƯỚC 4

Chuẩn bị danh sách các mục sau cho lớp:
- Máy tính có loa và bàn phím để điều khiển nhân vật trong bài học
- Trang web của các nhà lãnh đạo ma thuật

Vietnamese Skill Island Lesson Page

Trang bài học Đảo Kỹ năng Việt Nam

English Skull Island Lesson Page

Trang bài học Đảo Skull English

- Bài học được chiếu trên bảng trắng
- Một tờ trình bày cho mỗi người trình bày, trình điều khiển máy tính và giáo viên, 4 yêu cầu cho một lớp học điển hình với 30 học sinh
- Một bảng lãnh đạo nhóm cho mỗi trưởng nhóm và giáo viên, 5 yêu cầu cho một lớp điển hình với 30 học sinh
- Mỗi học sinh nên có một bản ghi nhiệm vụ và một cho giáo viên, 24 yêu cầu cho một lớp điển hình với 30 học sinh

34 page Illustrations

Giáo viên sẽ làm gì trong các sinh viên lãnh đạo ma thuật
Lớp chuẩn bị??

Trong lớp chuẩn bị sinh viên của các nhà lãnh đạo ma thuật, bạn cần phải làm như sau:

Tất cả các sinh viên

Tất cả học sinh trong lớp nên xem video tổng quan về bài học trên:

- Trang bài học Đảo Skull Việt Nam
- Trang bài học Đảo Skull English

Vietnamese Skill Island Lesson Video

Người thuyết trình

(2 sinh viên từ nhóm 1)

Việt Nam: Nên bắt đầu ở trang 17 của Người dẫn chương trình người Việt Nam và tờ máy tính và đọc qua từng màn hình và suy nghĩ về những gì họ có thể nói cho mỗi màn hình.
Tiếng Anh: Nên bắt đầu ở trang 37 của Người thuyết trình tiếng Anh và tờ trình điều khiển máy tính và đọc qua từng màn hình và suy nghĩ về những gì họ có thể nói cho mỗi màn hình.

VN Book Page

Những người thuyết trình nên nhớ rằng họ là những người kể chuyện. Họ đang tạo điều kiện cho việc học tập cho các bạn cùng lớp của họ. Người thuyết trình và tài xế máy tính cần làm việc với giáo viên của họ để có được kết quả học tập tốt nhất có thể cho bản thân và bạn cùng lớp. Những người thuyết trình nên đảm bảo họ biết những gì họ sẽ nói và làm. Nếu họ có bất kỳ câu hỏi về bài học, họ nên hỏi giáo viên của họ. Những người thuyết trình cũng có thể luyện tập tại nhà bằng cách đưa bạn bè và gia đình của họ đứng đầu vai trò của học sinh mà họ sẽ giúp đỡ trong lớp khi họ dạy bài học cho các đồng nghiệp của họ. Ưu tiên số lượng cho bài học chuẩn bị là đảm bảo những người trình bày tốt được chuẩn bị rất tốt cho bài học và cảm thấy tự tin.

 

Trình điều khiển máy tính:

Computer Driver Play Button

(1 sinh viên từ nhóm 1)

Nên truy cập nội dung bài học thông qua nút chơi trực tuyến Trang bài học Đảo Skull Việt Nam hoặc trang bài học trên đảo Skull English

Trình điều khiển máy tính nên thực hành điều hướng xung quanh Đảo Skull bằng các phím mũi tên trên bàn phím hoặc các phím WASD trên bàn phím để tìm 8 điện thoại. Trình điều khiển máy tính sẽ điều hướng đến đúng điện thoại và màn hình khi được những người thuyết trình yêu cầu.

Lãnh đạo nhóm:

Vietnamese Group Leaders Sheet

(4 sinh viên từ nhóm 1)

Các nhà lãnh đạo nhóm nên đọc qua Bảng lãnh đạo nhóm Việt Nam Nằm trên Trang bài học Đảo Skull Việt Nam hoặc là Bảng lãnh đạo nhóm tiếng Anh Nằm trên Trang bài học Đảo Skull English

Các nhà lãnh đạo nhóm nên suy nghĩ về loại câu trả lời mà học sinh có thể đưa ra và những câu hỏi họ có thể hỏi để khiến mọi người suy nghĩ. Nếu họ có bất kỳ câu hỏi về bài học, họ nên hỏi giáo viên của họ. Họ cũng có thể luyện tập tại nhà bằng cách bắt bạn bè và gia đình đóng vai trò của các sinh viên mà họ sẽ giúp đỡ trong bài học.

Sinh viên:

Vietnamese Pupils Sheets

Các sinh viên nên đọc tổng quan học sinh và các thông điệp chính trong Tờ học sinh Việt Nam Nằm trên Trang bài học Đảo Sọ Việt Nam hoặc trong Tờ học sinh tiếng Anh Nằm trên Trang bài học Đảo Skull English

Trong các nhóm nhỏ 2-3 sinh viên, các sinh viên nên khám phá lý do tại sao giao tiếp tốt là quan trọng trong cuộc sống. Họ nên viết trong các cuốn sách, ví dụ về những gì họ nên làm để giao tiếp hiệu quả ở nhà hoặc trong lớp.