Giáo viên cần chuẩn bị những gì cho Lớp học Tập huấn cho học sinh?

BƯỚC 1

Truy cập vào trang nội dung bài học (Cách giao tiếp hiệu quả):

Vietnamese Skull Island Lesson

Vietnamese Skull Island Lesson Page (Trang bài học Đảo đầu lâu bản tiếng Việt)

English Skull Island Lesson Page

BƯỚC 2

Giáo viên cần xem trước phần Giới thiệu chung về khoá học và Giới thiệu chung về bài học dành cho giáo viên trong trang Vietnamese Teachers Notes hoặc trong bản tiếng Anh English Teachers Notes trước buổi học.

Vietnamese Teachers Notes (Sách cho giáo viên bản tiếng Việt

English Teachers Notes

English Teachers Notes

BƯỚC 3

Giáo viên cần làm quen với các tài liệu cần thiết cho buổi học tại trang 14 và 15 trong bản Vietnamese Presenters and Computer Driver Sheets hoặc trang 34 và 35 bản tiếng Anh English Presenters and Computer Driver Sheets.

Vietnamese Presenters and Computer Driver Sheets (Sách dành cho Người thuyết trình & Người điều khiển máy tính bản tiếng Việt)

English Presenters and Computer Driver Sheets

BƯỚC 4

Chuẩn bị các mục sau đây cho lớp học:
- Máy tính có loa và bàn phím để điều khiển các nhân vật trong bài học
- Trang web Magical Leaders

Vietnamese Skull Island Lesson

Vietnamese Skull Island Lesson Page (Trang bài học Đảo đầu lâu bản tiếng Việt)

English Skull Island Lesson Page

- Máy chiếu và màn chiếu để trình chiếu
- Một quyển Người thuyết trình cho mỗi người thuyết trình, người điều khiển máy tính và giáo viên, 4 quyển cho một lớp học thông thường với 30 học sinh
- Một quyển Người lãnh đạo cho mỗi trưởng nhóm và giáo viên, 5 quyển cho một lớp học thông thường với 30 học sinh
- Mỗi học sinh và giáo viên có một quyển Nhiệm vụ, 31 quyển cho một lớp học thông thường với 30 học sinh

Phân công học sinh:

02 Người thuyết trình

01 Người điều khiển máy tính

04 Trưởng nhóm

- Kê bàn ghế để học sinh ngồi theo các nhóm đã phân (xem hình ảnh mô tả)

Classroom
Pages

Giáo viên sẽ hướng dẫn gì trong buổi Tập huấn học sinh?

Đối với toàn bộ học sinh

Các học sinh trong lớp cần xem phần tổng quan bài học tại:

- Vietnamese Skull Island Lesson Page

- English Skull Island Lesson Page

Đối với Người thuyết trình

(Chọn 2 học sinh thuộc nhóm 1)

Đối với lớp học sử dụng tiếng Việt: bắt đầu bài học từ trang 17 của quyển Vietnamese Presenter and Computer Driver Sheets và đọc phần giới thiệu của từng màn hình, sau đó suy nghĩ về phần thuyết trình của mình cho từng màn hình.
Đối với lớp học sử dụng tiếng Anh: bắt đầu bài học từ trang 37 của quyển English Presenter and Computer Driver Sheets và đọc phần giới thiệu của từng màn hình, sau đó suy nghĩ về phần thuyết trình của mình cho từng màn hình.

Người thuyết trình cần nhớ rằng họ là người kể chuyện và đóng vai trò hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học của các bạn trong lớp. Người thuyết trình cần đảm bảo rằng mình biết rõ sẽ thuyết trình như thế nào và sẽ làm gì trong buổi học. Nếu có bất cứ câu hỏi gì về bài học, người thuyết trình cần hỏi và trao đổi với giáo viên. Người thuyết trình có thể luyện tập tại nhà với bạn bè hoặc gia đình trong vai trò là các bạn học sinh khác để buổi học chính thức diễn ra thuận lợi hơn. Công việc ưu tiên cho buổi tập huấn là đảm bảo những bạn thuyết trình có sự chuẩn bị tốt và cảm thấy tự tin.

 

Đối với Người điều khiển máy tính

(Chọn 1 học sinh thuộc nhóm 1)

Cần truy cập vào nội dung bài học thông qua nút “Play” tại trang the Vietnamese Skull Island Lesson Page hoặc English Skull Island Lesson Page

Người điều khiển máy tính cần luyện tập và thực hành các thao tác điều hướng xung quanh Đảo đầu lâu bằng cách sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím để tìm ra 8 chiếc điện thoại. Người điều khiển máy tính sẽ điều hướng và nhấn vào các điện thoại và màn hình trong trò chơi theo yêu cầu của Người thuyết trình.

Các nhóm trưởng

(Chọn 4 học sinh thuộc Nhóm 1)

Các nhóm trưởng cần đọc Bảng lãnh đạo nhóm tại Vietnamese Group Leaders Sheets (nằm trong trang Vietnamese Skull Island Lesson Page) hoặc tại English Group Leaders Sheets (nằm trong trang English Skull Island Lesson Page )

Các nhóm trưởng cần suy nghĩ về những câu trả lời mà các bạn trong nhóm có thể đưa ra và những câu hỏi mà nhóm trưởng có thể đặt ra để các bạn trong nhóm cùng suy nghĩ. Nếu có bất cứ câu hỏi gì về bài học, các nhóm trưởng cần hỏi và trao đổi với giáo viên. Các nhóm trưởng có thể luyện tập tại nhà với bạn bè hoặc gia đình trong vai trò là các bạn học sinh khác để buổi học chính thức diễn ra thuận lợi hơn.

Các học sinh còn lại

Các bạn học sinh cần đọc phần Giới thiệu chung dành cho học sinh và Những thông điệp chính trong quyển Nhật kí nhiệm vụ nằm trong trang Vietnamese Skull Island Lesson Page hoặc trang English Skull Island Lesson Page

Trong các nhóm nhỏ từ 2-3 học sinh, các học sinh cần khám phá tại sao giao tiếp tốt lại quan trọng trong cuộc sống. Các học sinh sẽ viết vào sổ các ví dụ về việc cần phải làm những gì để có thể giao tiếp hiệu quả tại nhà và ở lớp học.